Penafian / Disclaimer

Maklumat dan pendapat yang terkandung dalam laman web forextrg.ws ini adalah hanya untuk tujuan informasi sahaja dan tidak membentuk apa-apa cadangan dan arahan dangangan dan juga arahan pengarah.

Dagangan dalam Forex (Tukaran Matawang Asing) adalah berisiko tinggi juga memberi pulangan yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabor. Anda di nasihatkan supaya mempertimbangkan pelaburan, objektif, tahap pengalaman dan resiko anda jika masih mahu meneruskan penglibatan dalam tukaran matawang asing. Anda berkemungkinan kehilangan semua wang anda dan anda tidak harus melabur wang jika tidak mempu untuk kehilangannya atau dengan kehilangannya akan mengubah cara hidup anda.

Anda harus sedar semua resiko yang berkaitan dengan pertukaran asing dan perdagangan niaga hadapan, dan mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan dari mana agensi jika mempunyai sebarang keraguan.
The information and opinions contained in this forextrg.ws website are for informational purposes only and do not constitute any trading recommendations and instructions as well as influence instructions.

Trading in forex (foreign Exchange) is a high risk that also gives high returns and is not suitable for all investors. Youare advised your investment, oblectives, level of experience and risk if you still want to continue your involvement in foreign exchange. You are likely to lose all of your money and you should not invest money if you cannot afford to lose it or losing it will change your way of life.

You should be aware of all the risks associated with foreign exchange and futures trading, and seek advice from a financial advisor from which agency if you have any doubts

Information Moving Heiken

Hasrat kami adalan ingin menbantu trader yang baru ingin menceburi dalam dunia perniaga forex. Di website ini kebanyakan info adalah berkenaan dengan forex trading. Dengan adanya sedikit pengalaman dalam forex trading kami berhajat ingin berkongsi ilmu perniagaan forex kepada trader yang berminat.

 

Hubungi

Lot 92 Jln mutiara 7, Jerteh, 22200, Terengganu, Malaysia

+6 012 9378 748.

[email protected]

www.forextrg.ws


Note: Semua maklumat di halaman ini boleh berubah tanpa notis,
Perdagangan pertukaran mata wang asing dengan margin mempunyai resiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Tahap leverage yang tinggi dapat menentang atau menyebelahi anda. Sebelum membuat keputusan untuk berdagang pertukaran mata wang asing, anda harus mempertimbangkan objektif pelaburan, tahap pengalaman dan risiko anda dengan teliti. Anda berkemungkinan menanggung kerugian sebahagian atau semua dari pelaburan awal anda dan oleh itu anda tidak boleh melabur wang yang anda tidak sanggup kehilangan. Anda harus mengetahui semua resiko dalam perdagangan pertukaran wang asing dan meminta nasihat daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai keraguan.